Co má umět prvňáček před nástupem do školy?

21.02.2014 20:13

 

Obdivuji maminky předškoláků, s jakou grácií dokáží ustát tlak, kterým musí projít při nástupu jejich dětí do ZŠ. Pro jejich klidný spánek, dávám k dispozici několik bodů, které shrnují dovednosti, které by měl zvládnout budoucí prvňáček.

 

Předškolák by:

  • měl mít širokou slovní zásobu odpovídající jeho věku a rozumět protikladům jako např. více/méně, široký/úzký 
  • měl být schopen určit pravou a levou stranu, orientovat se v prostoru, poznat co je vpředu, vzadu, nahoře, dole
  • měl by umět rozeznávat základní barvy a geometrické tvary
  • měl by umět napsat své jméno, počítat do deseti a vyjmenovat dny v týdnu, měsíce a roční období
  • měl by být schopen nakreslit postavu včetně všech prstů a jiných detailů
  • měl by mít správné držení tužky a zvládnutou jemnou motoriku ovládání ruky
  • měl mít rozvinutou hrubou motoriku těla, dobře běhat a skákat i po jedné noze
  • měl mít základy slušného chování, umět pozdravit, poděkovat, omluvit se a být soběstačný (např.sám si zapnout knoflíky či zavázat tkaničky)
  • měl se umět představit, říci kde bydlí, znát jména svých rodičů

 

Klára Markuciová