Jesličky ANO či NE?

05.05.2014 13:51

 

Každé narozené dítě je darem a bohatstvím. Pokud bych měla opustit koncept pedagoga, který ve své roli ředitelky jesliček a mateřské školy zastávám, pak řeknu: “Ne maminky. Nedávejte své děti do jesliček. Buďte s nimi doma, milujte je, proveďte je začátkem jejich života a přiveďte nám je, až jim budou tři roky.“


Je však spousta rodičů, kteří pracují ve vysokých pozicích či nemají možnost zůstat doma a věnovat se svému dítěti, např. ze zdravotních důvodů. Tito rodiče milují své děti, ale současně vědí, že potřebují s jejich výchovou pomoci. Je moudré vědět, že potřebuji pomoc, a proto takové rodiče velmi oceňuji a vítám, neboť pro takové jsme tady.

 

Záleží na každé rodině, jaký druh pomoci ve výchově svého dítěte hledá. Jesličky by se měly stát prodlouženou rukou přání rodičů a místem pro naplnění vývojových potřeb dětí v době, kdy rodič nemůže být přítomen.

 

V současné době existují dva typy jesliček. Jesličky, kde je nasloucháno vývojovým potřebám dítěte, následováno jeho individuální tempo, způsob vzdělávání a respekt k jeho vlastním volbám a jesličky, kde se s dětmi pracuje skupinově, způsobem adekvátním věku skupiny. Oba typy jesliček jsou v pořádku. Záleží na citu každé maminky, který způsob péče si pro své dítě přeje zvolit.

 

Přála bych všem maminkám, aby si všimly, že jejich dítě je jedinečné. Ve věku od 0 – 3 let se pokládá základ pro budování celé osobnosti dítěte a jejích možností. Utváří se všechny složky jeho fyzického, citového, emocionálního, mentálního těla a vědomí sama sebe ve světě. Dítě si v tomto věku utváří přesvědčení o tom, kdo je. Na základě prostředí ve kterém se nachází a reakcí, které z něho přicházejí si tvoří základ pro svůj vlastní charakter a všechny složky své osobnosti. Proto je vysoce důležité věnovat dětem jesličkového věku pozornost, péči, lásku, respekt, naslouchat jejich potřebám a pomoci jim je naplňovat. Pokud maminka sama nemá na toto vše prostor, pak říkám: „JESLIČKY URČITĚ ANO.“ Jesličky, které respektují potřeby Vašeho dítěte!

 

Jaké jsou potřeby dítěte ve věku 0 – 3 let? Nasává vše skrze smysly a pohyb, zkoumá a sleduje vše kolem sebe a potřebuje na to nekonečné množství času, učí se manipulovat se svým tělem a s věcmi kolem sebe, utřiďuje si svět, následuje impulz a učí se rozhodovat, je otevřen všem vlivům, tzn. nasává stejnou měrou vhodné i nevhodné prostředí. Proto je velmi důležité citlivě rozlišovat, do jakého prostředí své dítě jesličkového věku přivedete.

 

Klára Markuciová