Můj syn se naučil říkat neslušná slova

27.12.2014 20:52

DOTAZ OD MAMINKY: „Dobrý den, prosím o radu. Můj syn se naučil říkat neslušná slova, která doma vůbec nepoužíváme, slyšel je od vrstevníků ve školce, ale nyní je používá denně, ze školky nyní slyším stížnosti, jak ošklivě mluví. Zpočátku jsem si toho nevšímala, poté jsem se snažila vysvětlovat, že se to nedělá, ale zcela bez efektu. Děkuji za radu.“

___

Dobrý den Anno,

 

zkušenost s Vaším chlapečkem, kterou popisujete je velmi obvyklá. Zajímavá je však okolnost, že se děje ve věku, kdy mu je teprve 3,5 let. Děti jsou velmi často inspirovány neslušnými slovy ve věku kolem 5 let, kdy je opravdu s chutí používají a sledují jak tato slova ovlivňují jejich okolí. Ve věku 3,5 let jsou však vývojové potřeby dětí směřovány více k tříbení smyslů a schopnosti dorozumět se s okolním světem, než-li hra s významem slov, a proto se mi jeví, že používání neslušných slov je v případě Vašeho chlapečka spíše projevem potřeby získání pozornosti dospělých či vrstevníků a zjištění „kdo jsem vlastně já“.

 

Vím, jak nepříjemné je, když děti začnou používat neslušná slova v rodinách, kde je výchova dítěte tou nejvyšší prioritou. Současně s tím také vím, že tato skutečnost patří do očekávaných zkušeností vývoje člověka. Proto pokud je to pro Vás jen trochu možné, zkuste se nad používání neslušných slov povznést a pojmout ho pouze jako nástroj ke kultivaci svého dítěte. Zkuste nejprve v sobě pocítit klid, mír a důvěru v to, že jeho záměrem není stát se „vulgárním“ či snižovat kulturu Vaší rodiny, avšak hledá přesnou zpětnou vazbu pro svůj vlastní vývoj.

 

Jak dát přesnou zpětnou vazbu s citem?

  • otevřete se tomu, že žádné chování dítěte není ve svém základě špatné
  • vězte, že vývoj člověka je podmíněn tím, že zkouší vše, co je dostupné  v jeho okolí. Jelikož neumí rozlišovat mezi „dobrým a špatným“, zkouší vše s radostí
  • důvěřujte tomu, že toto zkoušení je tu pouze proto, aby se dítě vyvinulo v celistvého jedince (tzn. rozpoznal důsledky svých činů a volil do budoucna činy pro něho prospěšné)
  • jelikož některé činy mohou být pro dítě ohrožující, jsou zde rodiče,  kteří ho v určitých  zakoušených zkušenostech potřebují zastavit. Používání neslušných slov je místo, ve kterém je třeba dítě zastavit, stejně tak, jako ho zastavíme, když přecházíme silnici.
  • naučit se zastavit, je třeba trénovat. Například:
  1. pro trénink si vytvořte prostor lásky (např. ve Vaší blízkosti, doma, atd.) a řekněte si „toto je náš prostor lásky.“ V něm se učte, jaká slova jsou láska a jaká slova ne. Buďte konkrétní. Podobně jako na přechodu – červená ne, zelená ano.
  2. dejte jasnou zprávu o tom, že v prostoru lásky se používají pouze slova lásky. 
  3. je důležité být důsledný. Pokud dítě používá slova, která nejsou láska, odveďte ho na chvíli od Vás pryč. Poproste ho, ať se samo vrátí, až bude připravené používat slova lásky. Pouze přímá a pravdivá zkušenost je dítěti učitelem, i přestože pro něj bude dočasně nepříjemná.
  4. postupně prostor lásky rozšíříte na všechna místa, na kterých se pohybujete a všechny lidi
  5. k řešení pozvěte tatínka. Muži nesou úžasnou jasnost a jsou výborní pro trenink čehokoliv.

 

Věnujte přímou pozornost svému chlapečkovi minimálně 30 min. denně v rámci společné činnosti dle jeho přání a potřeb a hledejte možnosti, jak ho ocenit     v každodenních obyčejných drobnostech. Přestane tak mít potřebu získávat pozornost neslušnými slovy a nabyde důvěry v sebe a svou vlastní hodnotu, díky dovednostem, které si skrze činnosti s Vámi osvojí.

 

Pokud bude ve školce nadále používat neslušná slova, nedělejte si starosti. Do náplně práce učitelů patří pomoci dětem zacházet se svým jazykem kultivovaně. Ve školce to není součástí Vaší odpovědnosti a proto nechte pedagogy, ať si s tím poradí dle své odbornosti. Tím, že se Váš chlapeček bude cítit dostatečný s Vámi a ve Vaší rodině, postupně ztratí potřebu ověřovat si svojí hodnotu u svých vrstevníků neslušnými slovy a stane se pro ně inspirativním kamarádem sám o sobě.

 

Věřím, že brzy uspějete!

 

Klára Markuciová