Proč právě Montessori?

06.03.2014 10:36

DOTAZ OD HONZY:

"Co se Vám osobně líbí na Montessori? Mám pocit, že "systém" fungování je docela odlišný od státních školek. Jak se odlišuje?"


Jsem fascinovaná dvěmi věcmi, které Dr. Marie Montessori zformovala. Jsou to "lidské tendence" a "senzitivní období vývoje dítěte". Obecně je platné, že je třeba děti vzdělávat z "vnějšku", prostřednictvím učitele. Systém školství díky tomu vytváří tlak a děti ztrácí zájem o učení. Lidské tendence a senzitivní období jsou však vrozeným pokladem každého z nás, který zajištuje zapálení neuhasitelného ohně touhy učit se a poznávat. Jsou  vnitřním učitelem, který je vždy a za každých okolností dítěti k dispozici a pomáhá mu utvrořit sama sebe v celistvého a sebe si vědomého člověka.


Práce s dětmi v montessori školkách se liší od běžných školek tím, že vzdělávání vychází z potřeb dítěte nikoliv z dospělého. Děti mají možnost zvolit co se chtějí naučit, kdy se to chtějí naučit, místo kde se to chtějí učit, s kým se chtějí učit a jak dlouho se prohlubování dané dovednosti chtějí věnovat. Díky těmto několika faktorům přestává být vzdělávání násilnou a podmíněnou zkušenosti a v dětech přirozeně vyvstávají kvality, které se jim jinak dospělí snaží  vštěpovat, jako je samostatnost, zodpovědnost, sebeovládání, trpělivost, soustředění, empatie a schopnost spolupráce.

 

Klára Markuciová