SEPARACE - bolest a strach

31.08.2018 07:38

 

Ano, je to děsivé. Ano, bolí to. 

 

Však i příchod člověka na svět bolí a je spojen s nepohodlím. Proč by to mělo být jiné se separací - zrozením člověka do společnosti.

 

Zkušenosti spojené s nepohodlím, bolestí či strachem jsou přirozeností vývoje člověka a mají své hluboké kořeny v záměru jeho zrození. Příroda si od nás žádá přežít a tak každé dítě od ní získává mnoho darů. Jedním z nich je dar síly. Ta se však aktivuje pouze v rámci překonávání stlačení či kontrastních životní okolností. Proto z nich není žádný člověk vyjmut a proto je zbytečné i naše děti, od tohoto typu prožívání, zachraňovat. Na míře možnosti seznanámení se nimi a jejich integrace, závisí jejich budoucí velkost a úspěch.

 

Není tedy třeba chránit je před bolestí a odloučením. Není třeba snažit se ulehčit jim nepohodu spojenou s novou životní okolností. Není třeba vlévat řeku do moře. Doteče tam sama. I přes překážky a zátarasy.

 

Vléváme-li své děti do moře, oslabujeme jejich potenciál a schopnost aktivace jejich vrozených dovedností. Oslabujeme jejich energii a sílu. Oslabujeme jejich dary, kterými jsou obdařeny a které čekají na aktivaci. 

 

Namísto strachu a obav zajděte na kafíčko a rozjímejte. Brzy se na ně budete dívat s hrdostí a hřejivým pocitem na srdci, že to dokázaly! 

 

Přeji všem rodičům dostatek síly a odvahy, vidět své děti plně schopné čelit novým výzvám jeji života.

 

Klára Markuciová